Runkotuotteet

Palkit ja pilarit ovat keskeinen osa runkotoimituksia, sillä ne muodostavat rakennuksen kantavan betonirungon. Runkotuotteet suunnitellaan jokaista rakennuskohdetta varten erikseen, ja ne sopivat myös esimerkiksi siltojen rakentamiseen.

Elementtiluettelo

Jännebetonipalkit  
Suorakaidepalkin mittapiirustus
Leukapalkin mittapiirustus
Suorakaidepalkin mittapiirustus
Leukapalkin mittapiirustus
   
Teräsbetonipalkit  
Suorakaiteiden mittapiirustus
Leukapalkin mittapiirustus
Suorakaidepalkin mittapiirustus
Leukapalkin mittapiirustus
   
Teräsbetonipilarit  
Pilarin mittapiirustus
Pilarin mittapiirustus