Produkter av hög kvalitet, tillförlitliga leveranser

Vår huvuduppgift är att hjälpa våra kunder att få en effektiv och lönsam verksamhet, genom att producera tekniskt och ekonomiskt konkurrenskraftiga lösningar, byggdelar och element och till dessa anslutande tjänster. Vårt kunnande är som bäst i krävande objekt där våra mycket effektiva produktionsmetoder kommer till sin fulla rätt. Våra objekt varierar från fabriksstora byggnader till små leveranser såsom enstaka hallbyggnader.

Våra produkters användningsområden:

• Moderna stomkonstruktioner för butiks- och kontorsbyggnation
• Affärsbyggnader
• Industriell byggnation
• Projekt inom träförädlingsindustrin
• Hallbyggnader
• Objekt inom bostadsbyggande