Betong Balllast Control (BBC)

• RTT Betoniteollisuustoimiala Betonikeskus ry
- Information om betong, dess egenskaper och användningsmöjligheter. Branschstatistik, råd. Formulär och program- allt fritt tillgängligt.

• Betongföreningen ry
- en oberoende teknikvetenskaplig organisation som främjar ändamålsenlig användning av betong.

• Finska Betongplattföreningen (BLY)

• Betongföreningen (svenska)

• Rakennusteollisuus RT ry

• Inspecta Sertifiointi Oy